AVV CAO HISWA 2010

0
869


5 juli 2010

AVV CAO Houten en Kunststoffen Jachtbouw, alsmede waterrecreatie ondersteunende activiteiten 2010

Download: > AVV CAO Houten en Kunststoffen Jachtbouw 2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Houten en Kunststoffen Jachtbouw, alsmede waterrecreatie ondersteunende activiteiten.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 juli 2010, nr. 10415, onder UAWnr. 11031.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen