AVV CAO Horeca 2007 vervroegd uittreden

0
395


25 mei 2007

Besluit: Verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst overgangsregeling vervroegd uittreden voor het horecabedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Stcrt d.d. 23-05-2007, nr. 97, onder UAW Nr. 10661
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/
U moet op deze pagina de volgende gegevens invoeren bij:
1   Een vinkje bij ‘Algemeen verbindendverklaringen van CAO’s’
2b Het UAW nummer bij Publicatienummer
Druk op ‘vind’.