AVV CAO Horeca 2007 Sociaal Fonds

0
373


23 april 2007

Besluit: tot wijziging van het besluit tot verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst bijdragen sociaal fonds voor het Horecabedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Stcrt d.d. 20-04-2007, nr. 77, onder UAW Nr. 10653
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/
U moet op deze pagina de volgende gegevens invoeren bij:
1   Een vinkje bij ‘Algemeen verbindendverklaringen van CAO’s’
2b Het UAW nummer bij Publicatienummer
Druk op ‘vind’.