AVV CAO HISWA 2013

0
600


11 juli 2013

AVV CAO HISWA Houten en Kunststoffen Jachtbouw 2013

Download: AVV CAO HISWA 2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor HISWA Houten en Kunststoffen Jachtbouw.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 juli 2013, nr. 15534, onder UAW nr. 11445.