AVV CAO HISWA 2012

0
285


6 augustus 2012

AVV CAO HISWA Houten en Kunststoffen Jachtbouw 2012

Download: AVV CAO HISWA Houten en Kunststoffen Jachtbouw 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor HISWA Houten en Kunststoffen Jachtbouw.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 5 juli 2012, nr. 11431, onder UAW nr. 11326.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO