AVV CAO HIDHA 2010

0
1355


2 febaruari 2010

AVV CAO Huisarts in dienst bij een huisarts HIDHA

Download: > AVV CAO HIDHA 2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Huisarts in dienst bij een huisarts.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 februari 2010, nr. 1612, onder UAWnr. 10968.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen