AVV CAO Handelsvaart 2012

0
889


28 maart 2012

AVV CAO Handelsvaart tot 9000 GT 2012

Download: > AVV CAO Handelsvaart tot 9000 GT 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Handelsvaart tot 9000 GT.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 maart 2012, nr. 3475, onder UAW nr. 11291.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO