AVV CAO Handel in Bouwmaterialen 2018

0
617


6 april 2018

AVV CAO Handel in Bouwmaterialen 2018

Download: > AVV CAO Bouwmaterialen 2018 (03-04-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Handel in Bouwmaterialen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 5 april 2018, nr. 12750, onder UAWnr. Nr. 11947.