AVV CAO Groothandel in Vlakglas 2014

0
585


26 maart 2014

AVV CAO Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Download: > AVV CAO Groothandel Vlakglas 2014

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 maart 2014, nr. 4333, onder UAWnr. 11539