AVV CAO Groothandel in Textielgoederen 2018-2020

0
1622


5 oktober 2018

AVV CAO Groothandel in Textielgoederen 2018-2020

Download: > AVV CAO Groothandel in Textiel 2018-2020 (01-10-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 oktober 2018, nr. 51006, onder UAW nr. 12005.