AVV CAO Groothandel in Textielgoederen 2016-2017

0
1287


28 oktober 2016

AVV CAO Groothandel in Textielgoederen 2016-2017

Download: > AVV CAO Groothandel in Textiel 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 28 oktober 2016, nr. 50265, onder UAW nr. 11810.