AVV CAO Groothandel in Vlakglas 2010-2011

0
1334


3 februari 2010

AVV CAO Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Download: > AVV CAO Groothandel Vlakglas 2010-2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 3 februari 2010, nr. 1708, onder UAWnr. 10969.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen