AVV CAO Groothandel in Groenten en Fruit 2008-2009

0
1115


13 november 2008

AVV CAO Groothandel Aardappelen, Groenten en Fruit 2008-2009

Download: AVV CAO Groothandel Aardappelen, Groenten en Fruit 2008-2009 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Groothandel Aardappelen, Groenten en Fruit.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 31-10-2008, nr. 212, onder UAW Nr. 10843.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws

meer »