AVV CAO Groothandel in Eieren 2011-2012

0
1760


9 maart 2011

AVV CAO Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie, Groothandel in 2011-2012

Download: > AVV CAO Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie, Groothandel in 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie 2011-2012

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 maart 2011, nr. 2411, onder UAWnr. Nr. 11138.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen