AVV CAO Groothandel in Bloemen en Planten 2015-2016

0
1882


3 september 2015

AVV CAO CAO Groothandel in Bloemen en Planten 2015-2016

Download: > AVV CAO Groothandel in Bloemen en Planten 2015-2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de CAO voor de Groothandel in Bloemen en Planten.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 3 september 2015, nr. 23894, onder UAW nr. 11681.