AVV CAO Groothandel in Bloemen en Planten 2012

0
1079


18 januari 2012

AVV CAO CAO Groothandel in Bloemen en Planten 2012

Download: > AVV CAO Groothandel in Bloemen en Planten 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de CAO voor de Groothandel in Bloemen en Planten.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 januari 2012, nr. 1205, onder UAW nr. 11267.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO