AVV CAO Groothandel Groenten en Fruit 2016

0
5602


2 juni 2016

AVV CAO Groenten en Fruit, Groothandel 2016

Download: > AVV CAO Groothandel Groenten en Fruit 2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel Groenten en Fruit.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 juni 2016, nr. 21757, onder UAW nr. 11764.