AVV CAO Groothandel in Eieren 2018

0
182


5 januari 2018

AVV CAO CAO Groothandel in Eieren 2018

Download: AVV CAO Groothandel in Eieren 2018 (05-01-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de CAO Groothandel in Eieren.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 5 januari 2018, nr. 898, onder UAW nr. 11921.