AVV CAO Groothandel Bloembollen 2009-2010

0
360


27 juli 2009

AVV CAO Groothandel in Bloembollen

Download: > AVV CAO Bloembollengroothandel 2009-2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloembollen.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 27 juli 2009, nr. 11390, onder UAWnr. 10924.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen