AVV CAO Groenten- en Fruitverwerkende Industrie 2011-2012

0
2144


17 oktober 2011

AVV CAO Groenten- en Fruitverwerkende Industrie 2011-2012

Download: > AVV CAO Groenten- en Fruitverwerkende Industrie 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 oktober 2011, nr. 16523, onder UAW nr. 11214.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO