AVV CAO Groenten- en Fruit 2008-2010

0
1242


4 juni 2008

AVV CAO Groenten- en Fruitverwerkende Industrie 2008/2010

> download

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23-05-2008, nr. 97, onder UAW Nr. 10778.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/ of maak gebruik van onze download.

CAO-nieuws

> meer


FlexService – home