AVV CAO Groenten en Fruit, Groothandel 2012

0
1250


15 maart 2012

AVV CAO Groenten en Fruit, Groothandel 2012

Download: > AVV CAO Groenten en Fruit, Groothandel 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel Groenten en Fruit.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 6 maart 2012, nr. 683, onder UAW nr. 2463.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO