AVV CAO Grafimedia 2016-2018

0
7557


7 september 2016

AVV CAO Grafimedia 2016-2018

Download: > AVV CAO Grafimedia 2016-2018

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Grafimedia.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 september 2016, nr. 38607, onder UAW nr. 11794.