AVV CAO Grafimedia 2008-2010

0
1458


17 juni 2008

Download: AVV CAO Grafimedia 2008/2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Grafimedia.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 06-06-2008, nr. 107, onder UAW Nr. 10789.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/ of maak gebruik van onze download.