AVV CAO Graan 2009-2010

0
1437


29 april 2009

AVV CAO Graanbe- en verwerkende Bedrijven 2009/2010

Download: AVV CAO Graanbe- en verwerkende Bedrijven 2009/2010 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Graanbe- en verwerkende Bedrijven 2009/2010.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21-04-2009, nr. 75, onder UAW Nr. 10907.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: overheid.nl/op/


FlexService – home