AVV CAO Goud- en Zilvernijverheid 2016-2017

0
290


28 januari 2016

AVV CAO Goud- en Zilvernijverheid 2016-2017

Download: AVV CAO Goud en Zilver 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Goud- en Zilvernijverheid.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 28 januari 2016, nr. 4363, onder UAW nr. 11725.