AVV CAO Goud en Zilver 2014-2015

0
418


29 januari 2014

AVV CAO Goud- en Zilvernijverheid 2014-2015

Download: AVV CAO Goud- en Zilvernijverheid 2014-2015

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Goud- en Zilvernijverheid.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 januari 2014, nr. 2179, onder UAW nr. 11521.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO