AVV CAO Glastuinbouw 2010-2011

0
2129


27 oktober 2010

AVV CAO Glastuinbouw 2010/2012

Download: > AVV CAO Glastuinbouw 2010-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Glastuinbouw 2010-2012.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 oktober 2010, nr. 16916, onder UAWnr. Nr. 11067.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen