AVV CAO Glastuinbouw 2009-2010

0
1977


28 augustus 2009

AVV CAO Glastuinbouw

Download: > AVV CAO Glastuinbouw 2009-2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Glastuinbouw.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 28 augustus 2009, nr. 12942, onder UAWnr. 10927.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen