AVV CAO GGZ 2018-2019

0
6656


16 februari 2018

AVV CAO GGZ 2018-2019

Download: > AVV CAO GGZ 2018-2019 (08-02-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 februari 2018, nr. 8480, onder UAW nr. 11937.