AVV CAO GGZ 2016-2017

0
3809


17 maart 2016

AVV CAO GGZ 2016-2017

Download: > AVV CAO GGZ 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 17 maart 2016, nr. 13800, onder UAW nr. 11738.