AVV CAO Gezondheidscentra 2008

0
852


12 maart 2008

Download: AVV CAO voor de Gezondheidscentra 2008

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de gezondheidscentra.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11-03-2008, nr. 50, onder UAW Nr. 10751.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/ of maak gebruik van onze download.