AVV CAO Gemaksvoedingsindustrie 2019-2020

0
1373


20 februari 2019

AVV CAO Gemaksvoedingsindustrie 2018-2020

Download: AVV CAO Gemaksvoeding 2019-2020 (13-02-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gemaksvoedingsindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 februari 2019, nr. 10095, onder UAWnr. nr. 12064.