AVV CAO Gemaksvoedingsindustrie 2013

0
1204


29 oktober 2012

AVV CAO Gemaksvoedingsindustrie 2013
Looptijd: 1 januari 2013 tot 1 juli 2013

Download: > AVV CAO Gemaksvoedingsindustrie 2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gemaksvoedingsindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 26 oktober 2012, nr. 21441, onder UAWnr. nr. 11355.