AVV CAO Gemaksvoedingindustrie 2017-2018

0
1977


11 oktober 2017

AVV CAO Gemaksvoedingsindustrie 2017-2018

Download: AVV CAO Gemaksvoeding 2017-2018 (10-10-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gemaksvoedingsindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 12 oktober 2017, nr. 52682, onder UAWnr. nr. 11897.