AVV CAO Fashion & Sport Inretail 2013

0
4902


30 september 2013

AVV CAO Fashion & Sport Inretail 2013

Download: AVV CAO Fashion & Sport Inretail 2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de CAO Fashion & Sport Inretail 2013.

Bron: het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 27 september 2013, nr. 24193, onder UAW nr. 11461.