AVV CAO Drankindustrie 2015

0
387


29 november 2015

AVV CAO Drankindustrie 2015

Download: AVV CAO Drankindustrie 2015

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Drankindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 27 november 2015, nr. 35061, onder UAW nr. 11698.