AVV CAO Detailhandel Bloemen en Planten 2015-2017

0
5885


18 december 2015

AVV CAO Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten 2015-2017

Download: > AVV CAO Detailhandel Bloemen en Planten 2015-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 december 2015, nr. 31497, onder UAW nr. 11705.