AVV CAO Detailhandel AGF 2009-2010

0
1057


23 maart 2009

AVV CAO Detailhandel Aardappelen, Groente en Fruit

Download: AVV CAO Detailhandel Aardappelen, Groente en Fruit 2009-2010 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst CAO Detailhandel Aardappelen, Groente en Fruit.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19-3-2009, nr. 54, onder UAW Nr. 10900.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »