AVV CAO Dagbladuitgeverijen 2013

0
276


25 december 2013

AVV CAO Dagbladuitgeverijen

Download: > AVV CAO Dagbladuitgeverijen 2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Dagbladuitgeverijen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 december 2013, nr. 33681, onder UAWnr. nr. 11502.