AVV CAO Contractcatering 2020

0
1897


21 februari 2020

AVV CAO Contractcatering 2020

Download: AVV CAO Contractcatering 2020 (18-02-20)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 februari 2020, nr. 4912.