AVV CAO Contractcatering 2016-2017

0
3006


8 september 2016

AVV CAO Contractcatering 2016-2017

Download: AVV CAO Contractcatering 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 8 september 2016, nr. 41153, onder UAW Nr. 11795.