AVV CAO Contractcatering 2015-2020

0
1074


17 september 2015

AVV CAO Contractcatering 2015-2020

Download: AVV CAO Contractcatering 2015-2020

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 17 september 2015, nr. 25076, onder UAW Nr. 11687.