AVV CAO Carrosseriebedrijf 2011-2013

0
1766


2 september 2011

AVV CAO Carrosseriebedrijf 2011-2013

Download: > AVV CAO Carrosseriebedrijf 2011-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Carrosseriebedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 31 augustus 2011, nr. 14368, onder UAW nr. 11206.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO