AVV CAO Carrosseriebedrijf 2008-2009

0
804


Downloads CAO Metaal & Techniek – Carrosseriebedrijf


13 november 2008

AVV CAO Carrosseriebedrijf 2008-2009

Download: AVV CAO Carrosseriebedrijf 2008-2009 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Carrosseriebedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21-10-2008, nr. 204, onder UAW Nr. 10841.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws

meer »


FlexService – home