AVV CAO Carrosseriebedrijf 2010-2011

0
1421


Downloads CAO Metaal & Techniek – Carrosseriebedrijf
15 februari 2010

AVV CAO Metaal en Techniek – Carosseriebedrijf

Download: AVV CAO 2010-2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Carosseriebedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 februari 2010, nr. 2217, onder UAWnr. 10971.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen