AVV CAO Callcenters 2008-2010

0
1858


30 september 2008

AVV CAO Facilitaire Callcenters

Download: AVV CAO Facilitaire Callcenters 2008-2010 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Facilitaire Callcenters.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 26-09-2008, nr. 187, onder UAW Nr. 10831.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »

– advertentie –

Kwaliteit voor een lage prijs
Voor intermediairs die payroll in hun
dienstverlening willen opnemen.

Kostprijs + 3%
Al vanaf 1 medewerker. > lees meer