AVV CAO Bouwmaterialen 2011-2012

0
1808


18 januari 2011

AVV CAO Handel in Bouwmaterialen 2011-2012

Download: > AVV CAO Handel in Bouwmaterialen 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Handel in Bouwmaterialen 2011-2012.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11 januari 2011, nr. 549, onder UAWnr. Nr. 11108.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen