AVV CAO Bouwmaterialen 2007

0
444


12 april 2007

Besluit: Verbindendverklaring van bepalingen van de CAO voor de handel in Bouwmaterialen.

Het besluit is gepubliceerd in de Stcrt d.d. 11-04-2007, nr. 70, onder UAW Nr. 10646. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2007 en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/
U moet op deze pagina de volgende gegevens invoeren bij:
1   Een vinkje bij ‘Algemeen verbindendverklaringen van CAO’s’
2b Het UAW nummer bij Publicatienummer
Druk op ‘vind’.