AVV CAO Bouw en Infra 2020

0
3234


16 december 2019

Download AVV CAO Bouw en Infra 2020
> AVV CAO Bouw en Infra 2020 (16-12-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 december 2019, nr. 67923.